Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Marcin Do??ga odchodzi? 2010.01.22 20:45:45

W "Kurierze Lubelskim" ukaza? si? ciekawy artyku? pt. "Marcin Do??ga, mistrz ?wiata, szuka nowego klubu". Marcin aktualnie reprezentuje klub KS EKOPAK-JATNE OKS OTWOCK, ale to mo?e si? nie d?ugo zmieni?.

Nasz mistrz ?wiata prowadzi obecnie rozmowy z klubem Zawisza Bydgoszcz, ale jak si? okazuje czytaj?c artyku? to nie jedyny kierunek, w którym móg?by pój?? najlepszy sztangista globu.
 
Tre?? artyku?u z Kuriera Lubelskiego:
 
Marcin Do??ga, aktualny mistrz ?wiata podnoszenia ci??arów w kat. 105 kg z Goyang City, szuka klubu. Niewykluczone, ?e karier? kontynuowa? b?dzie w ?ukowie. Musi jednak zosta? spe?nionych kilka warunków, aby najlepszy sztangista na ?wiecie swoim nazwiskiem zacz?? s?awi? nasz region.

- Nie jest jeszcze rozstrzygni?te, gdzie b?d? trenowa? w kolejnym sezonie i jaki klub b?d? reprezentowa? - mówi Marcin Do??ga. - Musz? si? jeszcze nad wszystkim zastanowi?, dzisiaj trudno mi jednoznacznie powiedzie?, jakie to miasto b?dzie. W tym tygodniu jad? na rozmowy do Bydgoszczy, ale kto wie...

Gor?cym zwolennikiem ?ci?gni?cia Marcina do ?ukowa jest jego starszy brat Robert, który na przyjazd do rodzinnego miasta zdecydowa? si? dwa lata temu. - Druga rocznica by?a dok?adnie 5 stycznia - mówi najstarszy z braci. - Ja o swojej decyzji mog? mówi? w samych superlatywach, cho? przyznam, ?e wracaj?c do ?ukowa straci?em finansowo. Mój powrót by? mo?liwy dzi?ki burmistrzowi naszego miasta, gdyby nie on, pewnie bym si? tu nie znalaz?. Gdyby na taki sam ruch uda?o si? namówi? Marcina, by?oby to wydarzenie dla miasta, a podnoszenie ci??arów w ?ukowie odrodzi?oby si? na dobre.

Aby jednak skusi? aktualnego mistrza ?wiata na przeprowadzk?, nie wystarczy chcie?. Zawodnik pokroju Marcina ma swoje wymagania finansowe, którym trzeba by?oby sprosta?. Odpowiednie stypendium musia?oby ufundowa? miasto, tak?e marsza?ek i wojewoda musieliby pomóc w utrzymaniu mistrza ?wiata. - Jestem absolutnie za - mówi Krzysztof Grabczuk, marsza?ek woj. lubelskiego. - Z naszej strony Marcin móg?by liczy? na najwy?sze stypendium. Ponadto za rok planujemy nagradza? tych, którzy maj? szanse wyjecha? na Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Marcin to wybitny sportowiec, cho? nadal m?ody i perspektywiczny. Ma szans? na medal IO i pomys? sprowadzenia go do naszego regionu jest bardzo dobry.

Mo?liwo?? wyst?pów mistrza ?wiata w barwach ?ukowa zyska?aby równie? aprobat? ?ukowskiej rady miasta, która dwa lata temu wraz z burmistrzem si?gn??a po Roberta. Je?li przeprowadzka Marcina sta?aby si? faktem, wówczas w rodzinne strony zjecha?by zapewne najm?odszy z braci, Daniel, a wtedy w ?ukowie mo?na by?oby stworzy? lig?. - Awans rok w rok by?by murowany, a promocja miasta bardzo wyra?na - mówi Robert.

- Kiedy zaczyna?em trenowa? podnoszenie ci??arów, sytuacja w Orl?tach by?a tragiczna. Teraz jest lepiej i wraz z Robertem mamy dobre relacje z miastem, a promocja przez nasze nazwisko by?aby dobrym rozwi?zaniem. Czekam wi?c na propozycj? - ko?czy Marcin. 
 
?ród?o: bracia.dolega.inwestnet.com

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci