post

Stanowisko pozostałych użytkowników wieczystych

Dzięki sponsorowi,który chce zainwestować i Izbie Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego,która chce pomóc i przeznaczyć fundusze na nawodnienie i naprawę płyty głównego boiska,Zarząd Otwockiego Klubu Sportowego „Start” zwrócił się do pełnomocnika PZSN,prywatnej spółki Tenis&Holiday na wyrażenie zgody na przeprowadzenie tych prac. Wielkim zaskoczeniem jest dla zarządu stanowisko pozostałych użytkowników wieczystych,którzy nie zezwalają nam na przeprowadzenie remontu i modernizacji. W załączeniu kopie pisma, które wysłaliśmy i odpowiedź.