post

Stanowisko pozostałych użytkowników wieczystych

Dzięki sponsorowi,który chce zainwestować i Izbie Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego,która chce pomóc i przeznaczyć fundusze na nawodnienie i naprawę płyty głównego boiska,Zarząd Otwockiego Klubu Sportowego „Start” zwrócił się do pełnomocnika PZSN,prywatnej spółki Tenis&Holiday na wyrażenie zgody na przeprowadzenie tych prac. Wielkim zaskoczeniem jest dla zarządu stanowisko pozostałych użytkowników wieczystych,którzy nie zezwalają nam na przeprowadzenie remontu i modernizacji. W załączeniu kopie pisma, które wysłaliśmy i odpowiedź.

post

Niech każdy oceni sytuację…

W związku z zaistniała sytuacją Zarząd OKS przekazuje do publicznej wiadomości ciąg pism, prób i chęci przekazania udziałów wieczystych do miasta.1. List intencyjny, 2. Uchwala Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do rozmów i negocjacji, 3. Ostatnie Pismo bez odpowiedzi mimo prośby o ustosunkowanie się w ciągu 30 dni do Rady Miasta i Obecnego Prezydenta. Niech każdy oceni sytuację.