Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Komisja Kultury i Sportu 2010.07.01 12:59:59

  W  dniu 29  czerwca 2010 roku w  Klubie OKS START

 Otwock odby?o si? spotkanie W?adz Klubu  z Radnymi 

 Miasta Otwocka, które  zorganizowa?  Przewodnicz?cy 

 Komisji  Kultury  i  Sportu  Pan Maciej Pietrzyk.

             Klub zwróci? si? do Radnych Miasta Otwocka z pro?b? o pomoc finansow?, która jest niezb?dna do wykonania mi?dzy innymi nast?puj?cych inwestycji:

- remont budynku hali,        

- budowa krytej trybuny  na minimum 250 osób,

- za?o?enie monitoringu,

-  powi?kszenie i remont szatni.

          Dzi?kuj?c za dotychczasowe wsparcie Miasta,  liczymy na dalsz? pomoc w realizacji w/w inwestycji.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci